Szitó Imre oldala

Publikációk

1. Szitó I .: 1985. Nevelőintézetben élő serdülőkorú lányok személyiségformálásának problémái, Bölcsészdoktori disszertáció, Bp. ELTE

2. Szitó I. - Porkolábné Balogh Katalin: 1986. Az iskolapszichológus konzultációs tevékenysége , Pedagógiai Szemle, 12. sz. 1168 - 1178.o.

3. Szitó Imre - Katona Nóra: 1986. A tanári kommunikáció hatása a tanulók viselkedésére. In :Pedagógiai Szemle, 11.sz. 1059 - 1069 .o.

4. Porkolábné Balogh Katalin - Szitó I .: 1987. Az iskolapszichológia néhány alapkérdése, Iskolapszichológia füzetek, 1 .sz. ELTE , Társadalom - és Neveléspszichológia Tanszék

5. Szitó I .: 1987. A tanulási stratégiák fejlesztése, Iskolapszichológiai füzetek, 2 .sz. ELTE

6. Szitó I .: 1987. Kommunikáció az iskolában, Iskolapszichológia füzetek, 7 .sz. ELTE

7, Szitó I .: 1988. Felmérések végzése, mint az iskolapszichológus feladatköre, Iskolapszipchológia , szerk.: P. Balogh Katalin, Bp. Tankönyvkiadó, 126- 140 .o.

8. Katona, N., Szitó I .: 1988. Az iskolai fegyelem pszichológiai kérdései, Iskolapszipchológia , szerk.: P. Balogh Katalin, Bp. Tankönyvkiadó, 196- 212 .o.

9. 1. Szitó Imre (1990) Egy olvasástanítási módszer a pszichológus szemével , Tanító, 28.évf. No.5

10. Katona, N., Szitó , I .: 1990. Developmental Strategies in Hungarian School Psychology , in : School Psychology International , Vol . 11. 203-208. pp

11. Szitó I .: 1991. Az ökológiai megközelítés a pszichológiában, Magyar Pszichológiai Szemle , XLVII. 2 .sz. 215 - 232 .o.

12. Orosz, J., Szitó I .: 1998. Az iskolai énkép a serdülőkorban, in : Lélekvilág , szerk. Horváth-Szabó Katalin, PPKE, Piliscsaba , 105-136.o.

13. Szitó I .: 1998. Serdülőkorúak szüleivel folytatott tanácsadás és konzultáció az iskolában, in : Lélekvilág , szerk. Horváth-Szabó Katalin, PPKE, Piliscsaba , 217-241.o.

14. Szitó I .: 2000. Régi és új mutatók a szociometriában, előadás, MPT, XIV. Országos Tudományos Nagygyűlés

15. Szitó, I .: 2000. A kreativitás mérése kép-szó asszociációval, előadás, MPT, XIV. Országos Tudományos Nagygyűlés

16. Katona, N., Szitó , I .: 2000. Student stress in adolescence , in : Curriculum and Teaching , Vol . 15 No. 2 , 49-60 pp

17. Tanulási stílus kérdőív, részlet az 5. számú tanulmányból

18. Tanulási stílusok (előadás diasor)

19. Drogteszt

20. Szitó, I.: 2004. Hogyan hat egy drámapedagógiai program a serdülőkor küszöbén álló fiatalok normakövető viselkedésére?, Drámapedagógiai Magazin, 28. 2.sz. 2-10.o.

21. Szitó, I.: 2004. Tanulóközpontú tanulás Montessori óvodákban és iskolákban, Montessori Műhely, 2. sz. 8-10.o.

22. Szitó I., Katona N.: 2004. A tanári tekintély a szociálpszichológia nézőpontjából, in: Mester és Tanítvány, 4.sz. 36-48.o.


23. Veszélyeztetettség skála


24. Szitó Imre: 2005. A külső és belső motivációs tényezők szerepe a tanulók osztálytermi értékelésében (Az Országos Köznevelési Tanács 2005. május 9-i ülésén elhangzott előadás)

25. Katona, N. - Szitó,I. (2005) Szerepkonfliktusok felismerése és kezelése a pedagógus-szülő kapcsolatban, Mester és Tanítvány, 7. sz. 47-59.o.

26. Szitó, I. (2005) A drámajáték mint társas befolyásolás és korrektív emocionális tapasztalat, Drámapedagógiai Magazin, 2. sz. 9-13.o.

27. Szitó,I.(2007) Hátrányos helyzet, veszélyeztetettség és iskolai siker, Mester és Tanítvány, 14..sz. 35 -53.o.

28. Szitó,I.(2008) A játék szerepe a gyermek- és serdülőkori szocializációban, Tanítási Dráma (szerk. Lipták Ildikó, Kaposi László), Bp. Educatio Kht, 20-31.o.

29. Katona, N. és Szitó, I. (2009) A vizuális médiában megjelenő erőszak hatása a gyermekekre és serdülőkre, Mester és Tanítvány, 22..sz. 46 -56.o

30. Szitó, I.(2009) Az érzelmi intelligencia fejlesztése az iskolában, Sopron, edition nove

31. Szitó, I.(2010) Az iskolapszichológia szakmai protokollja (tervezet) Budapest, II.ker. Pedagógiai Szakszolgálat, kézirat

32. Szitó,I. (2010) A reformpedagógiák és a tehetséggondozás, Montessori Műhely 2. sz. 1-5.o.

33. Szitó,I. (2010) Kritikus pontok az iskolapszichológia protokoll kialakításában, Pszichoterápia,19. évf. 6.sz. 422-425.o.

34. Szitó,I. (2010) Kritikus pontok az iskolapszichológia protokoll kialakításában - vita, elhangzott az ELTE PPK Iskolapszichológia Módszertani Bázis továbbképzésén, november 16-án

35. Szitó,I. (2011) Tehetséges gyerekek - előadás szülőknek, II. ker. Pedagógiai Szakszolgálat, április

36. Szitó,I. - Katona, N. (2011) Az osztályklíma vizsgálatának szerepe az iskolapszichológiai konzultációban, Hagyomány és Megújulás, MPT, XX. Jubileumi Tudományos Nagygyűlése, május 25-27., poszter

37. Szitó,I. (2011) Bevált módszereim az iskolapszichológiában, 25 ÉVES AZ ISKOLAPSZICHOLÓGIA c. jubileumi konferencián elhangzott előadás, ELTE PPK (szept. 6.)

38. Szitó,I. (2011) Az iskolapszichológus szakmai munkájának szupervíziója, A XVI. kerületi Nevelési Tanácsadó alapításának 45. évfordulója, (október 19.)

39. Szitó,I. (2012) Néhány Montessori alapelv a pozitív pszichológia nézőpontjából, Montessori Műhely 1. sz. 2-4.o.

40. Szitó,I. (2013) Gondolatok a szakmai protokollokról, előadás, műhelyunka, Budapest, 2013. május 30., TÁMOP 3.4.2.B.

41. Szitó,I. (2013) Szakmai kompetenciák, kompetenciahatárok és kooperáció a szakszolgálati területek között a megújuló intézménystruktúra kontextusában, előadás, Budapest, 2013. 06. 05, TÁMOP 3.4.2.B

42. Kapcsáné Németi Júlia - Szitó,I. (2013) Minőségi kritériumok és szakmai szabályozók a szakszolgálati munkában, előadás, műhelymunka, Budapest, 2013.12.10.

43. Szitó,I. (2014) A protokollok szerepe a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásának támogatásában (TÁMOP 3.4.2-B), előadás, Szakmai Tanévnyitó, Budapest, Miskolc, Pécs

44. Szitó,I. (2014) A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásának szakterületi protokollja a pedagógiai szakszolgálatokban, in: Tartalmi és szervezeti változások a köznevelésben : XVI. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia : Előadások, korreferátumok, fotók / [szerk. Kónyáné Tóth Mária, Molnár Csaba] ; [rend., közread. a] Suliszervíz Oktatási és Szakértői Iroda, Suliszervíz Pedagógiai Intézet. - Debrecen : Suliszerviz Okt. és Szakértői Iroda : Suliszerviz Ped. Int., 2014. - 322-345. p.

45. 45. Szitó,I. (2015) Eredményes konfliktuskezelési technikák az iskolában, előadás, Találkozások, EDUCATIO nKft konferencia, Velence

46. Szitó,I. (2015) A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásának szakszolgálati protokollja, előadás, A tehetséggondozás jelene és jövője - konferencia, Székesfehérvár

47. Kapcsáné Németi Júlia - Szitó Imre (2015) Lehetőségek a pályaorientációs tanácsadás kialakítására a pedagógiai szakszolgálaton belül, Életpálya tanácsadás, 2015/VI., 5-9.o.

48. Szitó, I. (2015) Tényekre alapozott (evidence-based) fejlesztő eljárásokkal végzett szakmai tevékenység a pedagógiai szakszolgálatokban, előadás, Utak- lehetőségek, Educatio NKft. TÁMOP 3.4.2.B. kiemelt projektjének záró konferenciája, Eger

49. Szitó,I. (2015) A Renzulli-modellre épülő tehetségszűrés empirikus adatokra támaszkodó kritikája és alternatív javaslatok az iskolapszichológus munkája számára, előadás, MPT XIV. Országos Tudományos Nagygyűlés, Eger