Szitó Imre oldala

Publikációk

1. Szitó I .: 1985. Nevelőintézetben élő serdülőkorú lányok személyiségformálásának problémái, Bölcsészdoktori disszertáció, Bp. ELTE

2. Szitó I. - Porkolábné Balogh Katalin: 1986. Az iskolapszichológus konzultációs tevékenysége , Pedagógiai Szemle, 12. sz. 1168 - 1178.o.

3. Szitó Imre - Katona Nóra: 1986. A tanári kommunikáció hatása a tanulók viselkedésére. In :Pedagógiai Szemle, 11.sz. 1059 - 1069 .o.

4. Porkolábné Balogh Katalin - Szitó I .: 1987. Az iskolapszichológia néhány alapkérdése, Iskolapszichológia füzetek, 1 .sz. ELTE , Társadalom - és Neveléspszichológia Tanszék

5. Szitó I .: 1987. A tanulási stratégiák fejlesztése, Iskolapszichológiai füzetek, 2 .sz. ELTE

6. Szitó I .: 1987. Kommunikáció az iskolában, Iskolapszichológia füzetek, 7 .sz. ELTE

7, Szitó I .: 1988. Felmérések végzése, mint az iskolapszichológus feladatköre, Iskolapszipchológia , szerk.: P. Balogh Katalin, Bp. Tankönyvkiadó, 126- 140 .o.

8. Katona, N., Szitó I .: 1988. Az iskolai fegyelem pszichológiai kérdései, Iskolapszipchológia , szerk.: P. Balogh Katalin, Bp. Tankönyvkiadó, 196- 212 .o.

9. 1. Szitó Imre (1990) Egy olvasástanítási módszer a pszichológus szemével , Tanító, 28.évf. No.5

10. Katona, N., Szitó , I .: 1990. Developmental Strategies in Hungarian School Psychology , in : School Psychology International , Vol . 11. 203-208. pp

11. Szitó I .: 1991. Az ökológiai megközelítés a pszichológiában, Magyar Pszichológiai Szemle , XLVII. 2 .sz. 215 - 232 .o.

12. Orosz, J., Szitó I .: 1998. Az iskolai énkép a serdülőkorban, in : Lélekvilág , szerk. Horváth-Szabó Katalin, PPKE, Piliscsaba , 105-136.o.

13. Szitó I .: 1998. Serdülőkorúak szüleivel folytatott tanácsadás és konzultáció az iskolában, in : Lélekvilág , szerk. Horváth-Szabó Katalin, PPKE, Piliscsaba , 217-241.o.

14. Szitó I .: 2000. Régi és új mutatók a szociometriában, előadás, MPT, XIV. Országos Tudományos Nagygyűlés

15. Szitó, I .: 2000. A kreativitás mérése kép-szó asszociációval, előadás, MPT, XIV. Országos Tudományos Nagygyűlés

16. Katona, N., Szitó , I .: 2000. Student stress in adolescence , in : Curriculum and Teaching , Vol . 15 No. 2 , 49-60 pp

17. Tanulási stílus kérdőív, részlet az 5. számú tanulmányból

18. Tanulási stílusok (előadás diasor)

19. Drogteszt

20. Szitó, I.: 2004. Hogyan hat egy drámapedagógiai program a serdülőkor küszöbén álló fiatalok normakövető viselkedésére?, Drámapedagógiai Magazin, 28. 2.sz. 2-10.o.

21. Szitó, I.: 2004. Tanulóközpontú tanulás Montessori óvodákban és iskolákban, Montessori Műhely, 2. sz. 8-10.o.

22. Szitó I., Katona N.: 2004. A tanári tekintély a szociálpszichológia nézőpontjából, in: Mester és Tanítvány, 4.sz. 36-48.o.


23. Veszélyeztetettség skála


24. Szitó Imre: 2005. A külső és belső motivációs tényezők szerepe a tanulók osztálytermi értékelésében (Az Országos Köznevelési Tanács 2005. május 9-i ülésén elhangzott előadás)

25. Katona, N. - Szitó,I. (2005) Szerepkonfliktusok felismerése és kezelése a pedagógus-szülő kapcsolatban, Mester és Tanítvány, 7. sz. 47-59.o.

26. Szitó, I. (2005) A drámajáték mint társas befolyásolás és korrektív emocionális tapasztalat, Drámapedagógiai Magazin, 2. sz. 9-13.o.

27. Szitó,I.(2007) Hátrányos helyzet, veszélyeztetettség és iskolai siker, Mester és Tanítvány, 14..sz. 35 -53.o.

28. Szitó,I.(2008) A játék szerepe a gyermek- és serdülőkori szocializációban, Tanítási Dráma (szerk. Lipták Ildikó, Kaposi László), Bp. Educatio Kht, 20-31.o.

29. Katona, N. és Szitó, I. (2009) A vizuális médiában megjelenő erőszak hatása a gyermekekre és serdülőkre, Mester és Tanítvány, 22..sz. 46 -56.o

30. Szitó, I.(2009) Az érzelmi intelligencia fejlesztése az iskolában, Sopron, edition nove

31. Szitó, I.(2010) Az iskolapszichológia szakmai protokollja (tervezet) Budapest, II.ker. Pedagógiai Szakszolgálat, kézirat

32. Szitó,I. (2010) A reformpedagógiák és a tehetséggondozás, Montessori Műhely 2. sz. 1-5.o.

33. Szitó,I. (2010) Kritikus pontok az iskolapszichológia protokoll kialakításában, Pszichoterápia,19. évf. 6.sz. 422-425.o.

34. Szitó,I. (2010) Kritikus pontok az iskolapszichológia protokoll kialakításában - vita, elhangzott az ELTE PPK Iskolapszichológia Módszertani Bázis továbbképzésén, november 16-án

35. Szitó,I. (2011) Tehetséges gyerekek - előadás szülőknek, II. ker. Pedagógiai Szakszolgálat, április

36. Szitó,I. - Katona, N. (2011) Az osztályklíma vizsgálatának szerepe az iskolapszichológiai konzultációban, Hagyomány és Megújulás, MPT, XX. Jubileumi Tudományos Nagygyűlése, május 25-27., poszter

37. Szitó,I. (2011) Bevált módszereim az iskolapszichológiában, 25 ÉVES AZ ISKOLAPSZICHOLÓGIA c. jubileumi konferencián elhangzott előadás, ELTE PPK (szept. 6.)

38. Szitó,I. (2011) Az iskolapszichológus szakmai munkájának szupervíziója, A XVI. kerületi Nevelési Tanácsadó alapításának 45. évfordulója, (október 19.)

39. Szitó,I. (2012) Néhány Montessori alapelv a pozitív pszichológia nézőpontjából, Montessori Műhely 1. sz. 2-4.o.

40. Szitó,I. (2013) Gondolatok a szakmai protokollokról, előadás, műhelyunka, Budapest, 2013. május 30., TÁMOP 3.4.2.B.

41. Szitó,I. (2013) Szakmai kompetenciák, kompetenciahatárok és kooperáció a szakszolgálati területek között a megújuló intézménystruktúra kontextusában, előadás, Budapest, 2013. 06. 05, TÁMOP 3.4.2.B

42. Kapcsáné Németi Júlia - Szitó,I. (2013) Minőségi kritériumok és szakmai szabályozók a szakszolgálati munkában, előadás, műhelymunka, Budapest, 2013.12.10.

43. Szitó,I. (2014) A protokollok szerepe a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásának támogatásában (TÁMOP 3.4.2-B), előadás, Szakmai Tanévnyitó, Budapest, Miskolc, Pécs

44. Szitó,I. (2014) A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásának szakterületi protokollja a pedagógiai szakszolgálatokban, in: Tartalmi és szervezeti változások a köznevelésben : XVI. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia : Előadások, korreferátumok, fotók / [szerk. Kónyáné Tóth Mária, Molnár Csaba] ; [rend., közread. a] Suliszervíz Oktatási és Szakértői Iroda, Suliszervíz Pedagógiai Intézet. - Debrecen : Suliszerviz Okt. és Szakértői Iroda : Suliszerviz Ped. Int., 2014. - 322-345. p.

45. 45. Szitó,I. (2015) Eredményes konfliktuskezelési technikák az iskolában, előadás, Találkozások, EDUCATIO nKft konferencia, Velence

46. Szitó,I. (2015) A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásának szakszolgálati protokollja, előadás, A tehetséggondozás jelene és jövője - konferencia, Székesfehérvár

47. Kapcsáné Németi Júlia - Szitó Imre (2015) Lehetőségek a pályaorientációs tanácsadás kialakítására a pedagógiai szakszolgálaton belül, Életpálya tanácsadás, 2015/VI., 5-9.o.

48. Szitó, I. (2015) Tényekre alapozott (evidence-based) fejlesztő eljárásokkal végzett szakmai tevékenység a pedagógiai szakszolgálatokban, előadás, Utak- lehetőségek, Educatio NKft. TÁMOP 3.4.2.B. kiemelt projektjének záró konferenciája, Eger

49. Szitó,I. (2015) A Renzulli-modellre épülő tehetségszűrés empirikus adatokra támaszkodó kritikája és alternatív javaslatok az iskolapszichológus munkája számára, előadás, MPT XIV. Országos Tudományos Nagygyűlés, Eger


50. Szitó Imre, Rákóczi Emese (2019) Egy hazai fejlesztésű kreativitásteszt felhasználása hátrányos helyzetű tanulók kiemelkedő képességeinek azonosításához, XXI. Országos Szakértői Konferencia, Hajdúszoboszló,"Tehetségek Magyarországa" kiemelt projekt, EFOP-3.2.1., Nemzeti Tehetség Központ

https://tehetsegekmagyarorszaga.hu/kiadvanyok/egy-hazai-fejlesztesu-kreativitas-teszt

51. Katona Nóra, Szitó Imre (2021) Egyéni helyzetben tehetségazonosításra alkalmas tesztek fejlesztése, Keresd a tehetséget ! – konferencia, Nemzeti Tehetség Központ, Budapest

52. Rákóczi, E., Szitó, I. (2021). Using a creativity test standardized on a Hungarian sample to identify high creative abilities of socially disadvantaged students. South Florida Journal of Development, 2 (2), pp. 2427_2437.

https://doi.org/10.46932/sfjdv2n2-102
https://southfloridapublishing.com/ojs/index.php/jdev/article/view/359/340

53. Katona Nóra, Szitó Imre (2021) A kibontakozó tehetség felismerését elősegítő képességmérések egyéni helyzetben, Elter, A. Sinka, E. (szerk.) Tehetségműhely 14., Nemzeti Tehetség Központ, Budapest,

tehetsegmuhely_14.pdf (tehetsegekmagyarorszaga.hu)